Nazwa zadania: Budowa sceny, zagospodarowanie terenu i remont elewacji grilowiska w Drobninie.

Data rozpoczęcia inwestycji: 08.07.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 31.08.2022r.

Wykonawca: Zakład Usług Leśnych Hieronim Koszyczarek

Koszt inwestycji: 12 000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Drobnin