Nazwa zadania: Budowa grilowiska w Brylewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.

Wykonawca: Tartak Górzno, EVPOL

Koszt inwestycji: 21 129,10 zł brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Brylewo oraz z budżetu Gminy Krzemieniewo.