Nazwa zadania: Budowa grilowiska-altanki w Bielawach

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.

Wykonawca: Roboty Budowlane i Wykończeniowe Olgierd Jakubowski oraz Zakład Usług Leśnych Hieronim Koszyczarek

Wartość inwestycji: 58 948,44 zł

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowanie ze środków dwóch funduszy sołeckich wsi Bielawy