Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej

Data rozpoczęcia inwestycji:  15.09.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 25.10.2021r.

Wykonawca: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Smektała Michał

ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa

Koszt inwestycji: 128.563,54 zł brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie zrealizowano w części ze środków Województwa Wielkopolskiego. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej wyniosła 76.500,00 złotych.