www.krzemieniewo.pl/mierzejewo

Sołtys: Milena Stachowiak
Rada Sołecka: Sandra Sikorska, Lucyna Andrzejak, Weronika Niedzielska, Zdzisław Galik
tel. +48 783 829 181


Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1310 roku, kiedy to Henryk ks. wielkopolski i głogowski ustanowił dystrykt w Poniecu. W jego granicach znalazło się Mierzejewo. Z zapisów historii dowiadujemy się, że kolejno właścicielami Mierzejewa byli: Mirzewscy, Wyskotowie, Jurkowscy. W roku 1522 Andrzej Jurkowski sprzedał część Mierzejewa Jerzemu Rogaczewskiemu, a ten z kolei zbył ją Łukaszowi Popowskiemu. W epoce średniowiecza Mierzejewo było wsią podzieloną między wielu właścicieli. Z przekazów ludności wiadomo, że właściciele Mierzejewa zaliczali się do drobnej i ubogiej szlachty. Prawdopodobnie poszukiwali złota, bowiem w czasie wykopów w miejscu gdzie kiedyś stała dworska kuźnia znaleziono worki miki. Wśród znalezisk była też mogiła wojenna i monety z okresu potopu szwedzkiego. W roku 1837 Mierzejewo należało do hrabiów Żółtowskich z Czacza. Wtedy we wsi były 23 domostwa i 183 mieszkańców. Żółtowscy zawsze wydzierżawiali majątek Mierzejewo. W latach 1824-27 przeprowadzono we wsi uwłaszczenie. Nadzielono 17 gospodarstw, młyn, ziemię sołecką i grunt szkolny. Wtedy powstały też zagrody bezrolne. Majątek Mierzejewo do wybuchu wojny należał do rodziny Żółtowskich. Od najdawniejszych czasów mieszkańcy wsi należeli do parafii Poniec, a od 1933 roku do parafii w Drobninie. Od września 1939 roku zaczął się dla Mierzejewa okres okupacji. Wysiedlono mieszkańców, a na frontach zginęło 12 osób ze wsi. Niemcy wycofali się z Mierzejewa w styczniu 1945 roku. Z folwarku istniejącego w Mierzejewie zachował się niewielki park, ograniczony od północy stawami. Istnieje także budynek rządówki oraz kamienno-ceglana stodoła pochodząca z 1860r. Dość dobrze zachowała się też kuźnia.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.