Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej do grilowiska w Bojanicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Bojanice

Koszt inwestycji: 6.000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: