Nazwa zadania: Remont dachu sali wiejskiej w Nowym Belęcinie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Nowy Belęcin

Koszt inwestycji: 16.876 zł brutto

Informacje dodatkowe: Remont opierzenia dachu oraz drzwi wejściowych, inwestycja sfinansowana z funduszu soleckiego wsi Nowy Belęcin