Nazwa zadania: Budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Oporowo

Koszt inwestycji: 48.000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Inwestycja sfinansowana z funduszu soleckiego wsi Oporowo przy wsparciu Gminy Krzemieniewo