Nazwa zadania: Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Pawłowice

Koszt inwestycji: 6.000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Inwestycja wykonana z funduszu soleckiego wsi Pawłowice