Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół grilowiska w Drobninie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Drobnin

Koszt inwestycji: 12.000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Inwestycja wykonana z funduszu soleckiego wsi Drobnin