Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw oraz boiska w Kociugach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Kociugi

Koszt inwestycji: 7.660,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Inwestycja wykonana z funduszu soleckiego wsi Kociugi