Nazwa zadania: Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Garzyn

Koszt inwestycji: 10.500,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Inwestycja wykonana z funduszu soleckiego wsi Garzyn.