www.krzemieniewo.pl/lubonia

Sołtys: Hieronim Koszyczarek
Rada Sołecka: Klaudia Kaźmierczak, Stanisław Płaczek, Stanisław Bryl, Jerzy Konieczny
tel. +48 605 069 648