Nazwa zadania:

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: OAZA Dawid Morawiak, ul.J. Poplińskiego 1/11, 64-100 Leszno

Koszt inwestycji: 20 000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: