Nazwa zadania: Remont progów zwalniajacych w Brylewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Grupa remontowa działająca przy Urzędzie Gminy.

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: