Nazwa zadania: Remont drogi krajowej nr. 12 na odcinku Kąkolewo Garzyn

Data rozpoczęcia inwestycji:  2020r.

Data zakończenia inwestycji:  2021r.

Wykonawca: Inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: