Nazwa zadania: Remont tarasu - Przedszkole Pawłowice

Data rozpoczęcia inwestycji:  2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane – Alfred Klabik, Żaneta Buzała,  Frankowie - Frankowo 17, 64-113 Osieczna

Koszt inwestycji: 99.929,51 zł brutto

Informacje dodatkowe: