Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie budynku grilowiska w Bojanicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Sołectwo Bojanice

Koszt inwestycji: 16.300,00 złotych brutto

Informacje dodatkowe: Wewnętrzne ocieplenie bydynku.