Nazwa zadania: Budowa ściezki pieszo-rowerowej w Bojanicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Wykonawca: DROG-BUD Gostyń

Koszt inwestycji: 580.000, 00 złotych brutto.

Informacje dodatkowe: Ciąg pieszo-rowerowy znacznie poprawi bezpieczeństwo osób korzystających ze ścieżki.