Nazwa zadania: Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 30.09 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 01.12.2020r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie sp.zo.o

Koszt inwestycji: 131.383,52 złote brutto

Informacje dodatkowe: Wymiana oświetlenia rtęciowego i sodowego na oświetlenie ledowe w miejscowościch Stary Belęcin (32 szt.) i Nowy Belęcin (38 szt.) razem 70 szt

Wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe w Mierzejewie (1 szt.), Górznie (16 szt.) i Karchowie (20 szt.)  razem 37 szt.