Nazwa zadania: Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: wrzesień 2020r.

Data zakończenia inwestycji: grudzień 2020r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie sp.zo.o

Koszt inwestycji: 23.788,20 złotych brutto

Informacje dodatkowe: Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w: Drobninie, Bojanicach, Herszupowie, Karchowie i Mierzejewie. Uzupełnienie oświetlenia z Karchowie i Mierzejewie finansowane będzie z funduszu sołeckiego.