www.krzemieniewo.pl/krzemieniewo

Sołtys: Roman Długi
Rada Sołecka: Łukasz Kruk, Małgorzata Mróz, Michał Strzałkowski, Jan Grzegorzewski, Jerzy Ratajski
tel. +48 507 069 232