Nazwa zadania: Poszerzenie drogi Hersztupowo-Nowy Belęcin

Data rozpoczęcia inwestycji: maj 2020r.

Data zakończenia inwestycji: październik 2020r.

Inwestor: Powiat Leszczyński

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przy udziale Gminy Krzemieniewo w kwocie 338.400,00zł.