Nazwa zadania: Remont chodnika w Hersztupowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 03.08.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.10.2020r.

Wykonawca: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Smektała Michał

mającym swoją siedzibę ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa

Koszt inwestycji: 107.872,00 złotych brutto

Informacje dodatkowe: