Nazwa zadania: Przebudowa ul. Dworcowej w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: maj 2020r.

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń Sp. zo.o

Koszt inwestycji: 3.147.000,00 złotych brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przy udziale Gminy Krzemieniewo w kwocie 600.000,00zł. Inwestycja podzielona na 2 etapy.