Nazwa zadania: Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Podpisanie umowy: 27.07.2020r.

Dostawa towaru: 30.11.2020r

Dostawca: CIESIÓŁKA AUTO GROUP Sp. J.

Al. Konstytucji 3 Maja 13, 64-100 Leszno

Koszt inwestycji:  146.148,60  złotych brutto

Informacje dodatkowe: