Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjnej w Pawlowicach przy ul. Topolowej

Data rozpoczęcia inwestycji: 05.10.2020r

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: Gmina Krzemieniewo

Koszt inwestycji: 16.300,00 złotych brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu przy udziale Stowarzyszenia "WODNIK"