www.krzemieniewo.pl/kociugi

Sołtys: Roman Czwojdrak
Rada Sołecka: Beata Katarzyńska, Marek Józefiak, Jacek Nalewski, Szymon Nowak, Damian Kubiak, Justyna Jankowiak
tel. +48 691 258 815


Przed setkami lat nazwę wsi pisano Koczugy, Coczugi, Coczyugi. W 1397 roku Felicja Mierzejewska prowadziła spór z Andrzejem Mikorzyna o podział Kociug. I to jest najstarsza informacja dotycząca wsi. W literaturze historycznej wymienia się kolejnych właścicieli Kociug. Byli nimi: w 1405 roku Henryk Wyskota, w latach 1427-1430 Michał Kociuski, potem Dobiesław i Mikołaj Kociuscy. W 1580 roku bracia Mierzejewscy z matką Jadwigą dokonali podziału majątku, a dwór przypadł Adamowi. Następne informacje o wsi dotyczą dopiero XVIII wieku. Od 1782 roku aż do wybuchu II wojny światowej Kociugi należały do rodziny Mielżyńskich. W 1837 roku liczyły 13 domów i 149 mieszkańców. W czasie okupacji Niemcy przemianowali Kociugi na Hermanndfelde. Na frontach II wojny światowej zginęło 4 mieszkańców Kociug, jedna osoba zginęła w więzieniu, jedna zmarła na skutek odniesionych ran, 14 wywieziono na roboty i 28 w innych celach. Kociugi od początku istnienia należą do parafii Pawłowice. We wsi znajduje się zespół folwarczny składający się z podwórza, rządcówki i części mieszkalnej. Wszystkie budynki zmieniły jednak swój wygląd i układ pomieszczeń w związku z przeprowadzoną modernizacją.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.