Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Oporówku przy złobku

Data rozpoczęcia inwestycji:  27.10.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2020

Wykonawca: Dr Spil Polska Marcin Kozubek

ul. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice

Koszt inwestycji:  43.667,95 złotych brutto

Informacje dodatkowe: