Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Garzynie.

Data rozpoczęcia inwestycji: 27.10.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2020

Wykonawca: Müller Jelcz- Laskowice Sp. z o. o.

al. Młodych 40, 55- 220 Jelcz – Laskowice

Koszt inwestycji:  139.531,94 złotych brutto

Informacje dodatkowe: