Nazwa zadania: Budowa Skate Parku w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 27.10.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2020

Wykonawca: POLKOP Paweł Poloch ul. 55 Pułku Piechoty 18, 64-100 Leszno

Koszt inwestycji: 539.810,81 złotych brutto

Informacje dodatkowe: