Nazwa zadania: Poszerzenie chodnika w Pawłowicach.

Data rozpoczęcia inwestycji: 19.10.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.11.2020r.

Wykonawca: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Smektała Michał

 ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale Gminy Krzemieniewo w wysokości 80 tys.złotych.