Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 20.08.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 15.09.2020r

Wykonawca: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Smektała Michał

 ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa

Koszt inwestycji:  122.305,01 zł brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie zrealizowano w części ze środków Województwa Wielkopolskiego. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej wyniosła 70 875,00 złotych.