Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca:

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo. Pawłowice 2 szt., Kociugi, Bojanice, Drobnin.