Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Górznie w kierunku jeziora.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie będzie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo oraz budżetu Gminy Krzemieniewo.