Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie ul. Bankietowa i Kwiatowa.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie będzie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo.