Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin

Data rozpoczęcia inwestycji: 11.06.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 24.04.2022r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o. o.

Koszt inwestycji: 790.976,59 zł brutto

Informacje dodatkowe: Gmina planuje realizowac inwestycję w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020