www.krzemieniewo.pl/karchowo

Sołtys: Jarosław Kokociński
Rada Sołecka: Wioletta Tomczak, Iwona Mazur, Adam Kramski
tel. +48 669 347 616


Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1397r. Wtedy jej właścicielem był szlachcic Prechno Krakwicz. Potem przez dziesięciolecia Karchowo należało do rodziny Karchowskich. Ale już w drugiej połowie XVI wieku wieś miała kilku właścicieli: obok Macieja, Andrzeja i Kaspra Karchowskich byli nimi Bartłomiej Jaczyński i Maciej Szczurski. W roku 1837 właścicielem Karchowa był Karol Mieczkowski. Wtedy wieś liczyła 17 domów i 173 mieszkańców. W latach 80. XIX wieku wieś miała już 30 domów a wśród mieszkańców było 149 katolików i 21 ewangelików. W granicach Karchowa znajdował się wtedy należący do dominium w Belęcinie folwark. W czasie I wojny światowej zginęło 12 mieszkańców. W okresie międzywojennym duże uznanie zdobyła twórczość rzeźbiarza samouka – Andrzeja Majchrzaka. Znane są jego rzeźby dla kościołów w Gostyniu, kościoła w Świerczynie, pomniki oraz kapliczki. W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli w Karchowie obóz pracy dla Żydów. Znajdował się on w młynie wodnym, a więźniowie pracowali przy kopaniu rowów melioracyjnych. W czasie II wojny światowej zginęło 12 mieszkańców Karchowa, wielu wywieziono na roboty. Ludność Karchowa od zarania należy do parafii Świerczyna. We wsi są dwie kapliczki wpisane do rejestru zabytków.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.