Nazwa zadania: Modernizacja ścieżki rowerowej w Mierzejewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Modernizacja wykonana zostanie wzdłuż stawu i parku do skrzyżowania. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przy udziale Gminy Krzemieniewo w wysokości 46 tys. złotych.