Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie i Hersztupowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.04.2020 r

Data zakończenia inwestycji: 30.06.2020

Wykonawca: Projektowanie Kosztorysowanie Wykonawstwo Elekktryczne Szymon Rzepecki

Koszt inwestycji: 46.980,00 zł brutto

Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w celu poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego w miejscowościach Garzyn na odcinku od skrzyżowania z drogą Górzno jadąc w kierunku Leszna do Szkoły Podstawowej i w miejscowości Hersztupowo na całym odcinku chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12. Modernizacja polega na wymianie tylko opraw oświetleniowych w ilości Garzyn 28 szt.  i Hersztupowo 26 szt.