Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie ul. Sportowa

Data rozpoczęcia inwestycji: 09.04.2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 30.09.2020 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe JUSKOWIAK Helena Juskowiak

Koszt inwestycji: 140.958,00 zł brutto

Informacje dodatkowe: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową – odcinek kanał ka od S1 do S4, oraz kb od S4 do S13, przykanaliki P13 do P15. Kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC Dz200mm, kl. SN 8 łączonych na uszczelkę gumową pierścieniową. Przykanaliki wykonane z rur PVC Dz 160 mm, kl. SN 8 łączone na uszczelkę pierścieniową. Na kanałach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o śr. wewnętrznej 1000 mm z włazami D400 z wypełnieniem betonowym. Studzienki na posesjach tworzywowe PE/PVC 425 mm