Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Nowym Belęcinie

Data rozpoczęcia inwestycji: 27.05.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała, Frankowo 17, 64-113 Osieczna,

Koszt inwestycji: 88 439,07 zł

Informacje dodatkowe: