Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 27.05.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała, Frankowo 17, 64-113 Osieczna,

Koszt inwestycji:  242 559,96 zł brutto

Informacje dodatkowe: