Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 05.05.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 31.06.2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała, Frankowo 17, 64-113 Osieczna,

Koszt inwestycji:  383 820,68 zł zł

Informacje dodatkowe: