Nazwa zadania: Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe na terenie Gminy Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 25.11 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 10.12 2019r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie sp.zo.o

Koszt inwestycji: 126.000,00 złotych netto

Informacje dodatkowe: Wymiana oświetlenia rtęciowego na sodowe w Bojanicach (12 szt.), Garzyn (20 szt.), Grabówiec(5 szt.), Granicznik (1 szt.), Hersztupowo (1 szt.), Pawłowice (5 szt.)

W koszty inwestycji wliczona została również wymiana lamp z sodowych na ledowe w miejscowści Krzemieniewo.