Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych etap 3

Data rozpoczęcia inwestycji: 06.02.2020 r.

Data zakończenia inwestycji: 31.03.2020 r.

Wykonawca: A2HM Trade Sp. z o. o.

Koszt inwestycji:  9. 795,60 zł brutto

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo. Wiaty wymieniono w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej oraz w Oporówku.

Zadanie realizowane z sunduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo w kwocie 5.521,65 zł brutto oraz z funduszu sołeckiego wsi Oporówko w kwocie 4.273,95 zł brutto.