www.krzemieniewo.pl/hersztupowo

Sołtys: Oskar Kruger
Rada Sołecka: Bernadeta Busz, Wioletta Kruger, Sebastian Sobczak, Kamil Kruger
tel. +48 782 523 429


Hersztupowo powstało w 1835 roku w czasie uwłaszczania ziemi należącej do dziedzica Brylewa Osińskiego. Krótko przedtem poślubił on Teresę, wdowę po Leopoldzie Hersztupowskim i prawdopodobnie na cześć pierwszego męża Teresy nową wieś nazwano Hersztupowem. W 1837 roku Hersztupowo miało już 14 domów i 79 mieszkańców. Wieś należała wówczas do parafii świerczyńskiej. W pierwszych latach XX wieku działała tam spółka melioracyjna. W czasie I wojny światowej i walk o granice Polski zginęły 4 osoby. W 1924 roku Hersztupowo z Wygodą zostały przyłączone do parafii Siemowo. Od 1931 roku datuje się początek ruchu amatorskiego związanego z klubem sportowym. Klub założyli Franciszek i Edmund Matyjaszczykowie oraz Feliks Frąckowiak. W 1935 roku w Hersztupowie mieszkało 317 Polaków i 17 Niemców. W czasie II wojny światowej zginęła jedna osoba, jedną zamordowano, cztery zginęły w więzieniach, 48 wywieziono na roboty, a 92 w innych celach.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.