Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych

Data rozpoczęcia inwestycji: 28.11.2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 30.12.2019 r.

Wykonawca: A2HM Trade Sp. z o. o.

Koszt inwestycji:  33.937,23 zł brutto

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo. Wiaty wymieniono w Krzemieniewie, Pawłowicach, Garzynie, Luboni, Mierzejewie, Nowym Belęcine.