Zadanie zostało zrealizowane zadanie z Funduszu Sołeckiego
Kamień zostanie wykorzystany na utwardzenie dróg śródpolnych.