Nazwa zadania: Montaż opraw oświetleniowych w Lubonii i Zbytkach

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.11 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 31.12 2019r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie sp.zo.o

Koszt inwestycji: 20.209,90 złotych netto

Informacje dodatkowe: montaż 1 oprawy w Lubonii oraz 1 oprawy w Zbytkach.